“Zvērinātu advokātu birojs CLARUS RM” SIA

  • PVN reģ. Nr. LV40203338735,   reģ. Nr. 40203338735
  • Rūpniecības iela 19-5, Rīga, LV-1010
  • Tālrunis:  + 371 6721 7486
  • E-pasts: birojs@clarusrm.lv

Norēķinu konts:
AS SEB banka, UNLALV2X
Konta Nr. LV34UNLA0001000609901


Lūdzam iepriekš sazināties ar administratori (tālr. + 371 6721 7486) pirms ierasties uz tikšanos vai dokumentu nodošanai.