“Zvērinātu advokātu birojs CLARUS RM” SIA

  • PVN reģ. Nr. LV40203338735,   reģ. Nr. 40203338735
  • Elizabetes iela 69-9 (ieeja no pagalma), Rīga, LV-1050
  • Tālrunis:  + 371 6721 7486
  • E-pasts: birojs@clarusrm.lv

Norēķinu konts:
AS SEB banka, UNLALV2X
Konta Nr. LV34UNLA0001000609901

UZMANĪBU! Sakarā Latvijas Republikā izsludināto ārkārtējo situāciju “Zvērinātu advokātu birojs CLARUS RM” SIA (iepriekšējais nosaukums “Rektiņa un Mieze”) strādā ierobežotas pieejamības režīmā.


Lūdzam iepriekš sazināties ar administratori (tālr. + 371 6721 7486) pirms ierasties uz tikšanos vai dokumentu nodošanai.