INGUNA MIEZE


Zvērināta advokāte, mediatore, partnere
Saistību un lietu tiesības, ģimenes tiesības, mantojuma tiesības, nekustamais īpašums, darba tiesības, komerctiesības, maksātnespēja, tiesvedība

Izglītība:
Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, 1981.

Profesionālā pieredze:
Zvērināta advokāte, partnere ZAB “Rektiņa un Mieze”, kopš 1992.gada
Prokuratūra, 1981. – 1992.

Starptautiskās advokātu kolēģijas biedre (IBA)
Latvijas Zvērinātu Advokātu kolēģijas biedre kopš 1992.gada