EDGARS MAČUKS


Zvērināts advokāts
Krimināltiesības, administratīvās tiesības, nodokļu tiesības, apdrošināšana, tiesvedība

Izglītība:
Latvijas Policijas akadēmija, tiesību zinātņu maģistrs, 2008.
Latvijas Policijas akadēmija, tiesību zinātņu bakalaurs, 2006.

Profesionālā pieredze:
Zvērināts advokāts ZAB “Rektiņa un Mieze”, kopš 2007.gada
Latvijas Policijas akadēmija, Tiesību teorijas un vēstures katedra, docētājs, 2007. – 2009.
IeM VP Rīgas pilsētas Galvenās Policijas Pārvaldes
Kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomikas policijas birojs,
inspektors, 2003.- 2005.
IeM Valsts policija, inspektors, 2000. – 2007.

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedrs kopš 2007.gada