ARNE KLUESS


VFR advokāts (Assessor iuris)
Vācijas komerctiesības, konstitucionālās tiesības, intelektuālais īpašums, ES tiesības, krimināltiesības

Izglītība:
Vācijas Administratīvo tiesību augstskola, Speyer, Vācija, 2008.
Hamburgas Universitātes Juridiskā fakultāte, specializācija – komerctiesības, Vācija, 2007.

Profesionālā pieredze:
Jurists ZAB “Kluess”, Hamburga, Vācija kopš 2011.gada
Jurists ZAB “Rektiņa un Mieze”, kopš 2010.gada.
Stažieris Vācijas apgabaltiesā Schleswig-Holstein, Vācija, 2007.-2010.
Stažieris, advokātu birojs Carsten Utemark, Rostoka, Vācija, 2008.-2009.
Jurists GmbH “ProMedia”, intelektuālā īpašuma aizsardzība, Vācija, 2007.-2009.
Stažieris, prokuratūra, Itzehoe, Vācija, 2007.
Jurists AG “PW”, Vācija, 2006.-2007.