Andra Rektiņa, M.LL.P.


Zvērināta advokāte, partnere
Komerctiesības, saistību un lietu tiesības, nekustamais īpašums, starptautiskās tiesības, tiesvedība

Izglītība:
Humboldta Universitāte Berlīnē, Juridiskā fakultāte, M.LL.P., 2008.
Lozannas Universitāte Šveicē, Šveices Salīdzinošo tiesību institūts, 2005.
Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, 2005.

Profesionālā pieredze:
Zvērināta advokāte ZAB “Rektiņa un Mieze”, kopš 2010.gada
Zvērināta advokāte ZAB “Raidla, Lejiņš & Norcous”, 2008. – 2010.
Stažiere, Vācijas Advokātu padome, Berlīne, Vācija, 2006. – 2008.
Stažiere, advokātu birojs Fernandez Cuevas Abogados, Granāda, Spānija, 2008.
Juriste, Zvērināta advokāta Didža Šmitiņa birojs, 2004. – 2006.

Latvijas Zvērinātu Advokātu kolēģijas biedre kopš 2005.
Starptautiskā jauno juristu asociācija (International Association of Young Lawyers (AIJA)) no 2010.