Zvērinātu advokātu birojs CLARUS RM (iepriekš “Rektiņa un Mieze”) ir viens no pirmajiem juridisko pakalpojumu sniedzējiem, kas nodibināts 1991.gadā pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. Gadu gaitā birojs apliecinājis savu kompetenci un kļuvis par atzītu un pieredzes bagātu zvērinātu advokātu biroju ar plašu un cienījamu klientu loku Latvijā un ārvalstīs. No 2020.gada birojs iekļāvies Igaunijas un Lietuvas advokātu biroju “CLARUS” saimē, pievienojot savas prasmes un profesionalitāti un nodrošinot Baltijas mēroga pakalpojumus.

Pie biroja vērtībām pieder gadu laikā iegūta kompetence, augsta atbildība par paveikto un nemainīga virzība uz attīstību, kā arī pārdomātu, radošu un progresīvu risinājumu piedāvājums klientiem. Zvērinātu advokātu birojs CLARUS RM sniedz klientiem augstvērtīgus juridiskos pakalpojumus un nodrošina, lai klienti, risinot juridiskos jautājumus, justos netraucēti un komfortabli. Birojā tiek augsti vērtēts klientu laiks un iespēja to ieekonomēt ar kvalitatīvu juridisko risinājumu palīdzību. Iegūtā pieredze un ieguldītais darbs ļauj birojam prasmīgi nodrošināt klienta interesēm atbilstošākos risinājumus šķietami sarežģītās un problemātiskās situācijās.

Biroja speciālisti nodrošina vispusīgu juridisko palīdzību un aizstāvību tiesās, valsts un pašvaldību iestādēs, pirmstiesas un ārpustiesas instancēs, kā arī sagatavo līgumu un citu dokumentu projektus, sniedz juridiskus atzinumus, priekšlikumus un konsultācijas dažādās tiesību nozarēs un juridiskajos jautājumos. Biroja speciālistu valodu zināšanas nodrošina augsta līmeņa juridisko pakalpojumu sniegšanu latviešu, angļu, krievu, vācu un spāņu valodās.